تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

آخرین فرصت ثبت نام برای ارز دانشجویی گروه علوم پزشکی

ثبت نام برای ارز دانشجویی گروه علوم پزشکی

مرکز خدمات آموزشی اعلام کرد؛

فردا آخرین فرصت ثبت نام برای ارز دانشجویی گروه علوم پزشکی

روزهای ۱۳ و ۱۴ شهریور آخرین فرصت برای ثبت نام دریافت ارز دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج از کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت آخرین فرصت برای دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که تا کنون موفق به ثبت نام جهت دریافت ارز نیمسال دوم تحصیلی سال ۹۷-۹۶ نشده اند را اعلام کرد.

این مرکز اعلام کرد، با توجه به اطلاعیه بانک مرکزی درخصوص تعیین مهلت پرداخت ارز دانشجویی به نرخ مصوب بانک، متقاضیان واجد شرایطی که تاکنون درخواست تسهیلات ارزی مربوط به نیمسال دوم ۹۶-۹۷ خود را ثبت نکرده اند، برای آخرین بار از تاریخ ۱۳ شهریور تا ۱۴ شهریور ۹۷ فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست و ارایه مدارک در سامانه تسهیلات ارزی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اقدام کنند.

با توجه به زمانبر بودن بررسی پرونده های متقاضیان، وزارت بهداشت هیچگونه تعهدی جهت افرادی که در بازه زمانی مذکور اقدام نکنند، نخواهد داشت.