تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

آزمون ام سی کیو

آزمون mcq

امتحان ام سی کیو چست؟

امتحان چند گزینه ای شورای پزشکی استرالیا برای پزشکان فارغ التحصیل خارج از استرالیا
آزمون AMC  که آزمون تطبیقی شورای پزشکی استرالیا می باشد ، یک آزمون جامع کامپیوتری چند گزینه ای می باشد که در یک حلسه ی 3.5 ساعته در مراکز امتحانی سراسر دنیا برگزار می شود.
آزمون شامل 150 سوال چند گزینه ای (هر سوال 5 گزینه که یک گزینه درست می باشد )که 120 سوال آن دارای امتیاز می باشد و 30 سوال آن شامل امتیاز نمی باشد .
انتظار می رود که هر 150 سوال پاسخ داده شود ولی پاسخ به 120 سوالی که شامل امتیاز می باشد الزامی است .
پاسخ ندادن به 120 سوال امتیاز دار در این امتحان ،ناکافی بودن اطلاعات ما را نشان می دهد و نتیجه مطابق استاندارد های این تست نخواهد بود و به عنوان مردودی به دلیل ناکافی بودن اطلاعات ثبت خواهد شد.
موارد امتحان به مفاد زیر گروه بندی می شود :
مجموع
بهداشت عمومی
سلامت روان
سلامت کودکان
سلامت بانوان
جراحی سلامت بزرگسالان
پزشکی سلامت بزرگسالان
120
15
15
15
15
25
35