تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

آزمون او ایی تی OET

آزمون OET

آزمون زبان انگلیسی برای مشاغل پزشکی(OET)

OCCUPATIONAL ENGLISH TEST

این آزمون برای ارزیابی مهارت های زبان انگلیسی متقاضیان رشته های پزشکی و پیراپزشکی که مایل به کار در کشورهای انگلیسی زبان هستند طراحی شده است که هر چهار مهارت زبانی با تاکید بر توانایی برقراری ارتباط در محیط های درمانی را شامل میشود.
این آزمون مورد تایید بورد درمانی استرالیا نیوزیلند و سنگاپور میباشد.همچنین بسیاری از سازمانها از جمله بیمارستانها دانشگاه ها و کالج ها OET  را بعنوان مدرک توانایی برای برقرار ارتباط موثر در یک محیط مراقبت درمانی و بهداشتی مورد استفاده قرار میدهند.
جهت کسب آمادگی در این آزمون میتوان به روش های زیر اشاره کرد:
– دانلود نمونه رایگان آزمون از طریق وب سایت مورد نظر
– خرید دوره های آنلاین و کتابهای آموزشی
– شرکت در کلاس های آنلاین و استفاده از توصیه های اساتید بصورت رایگان
– آماده سازی بیشتر از طریق مدارس انگلیسی یا کالج هایی که آزمون OET را ارائه میدهند
مکان ها و تاریخ های تست
محل های تست در بیش از 80 شهر در دانشگاه های معتبر و مدارس انگلیسی زبان در دسترس است.