آلمان به دانشجویانی که دوره آموزشی آنها بصورت آنلاین نیز تدریس می شود ویزا صادر نمی کند

باز کردن چت