تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

آموزش زبان (ESL یا FSL)

study fsl esl

برنامه های زبان اغلب اولین جلسه برای دانشجویان بین المللی در کانادا است. مدارس زبان یا دوره های آموزشی زبان ارائه شده توسط یک کالج یا دانشگاه در حین  یا قبل از دوره تحصیلی در دانشگاه ارائه می شود. دانش آموزان زبان مورد علاقه یا نیاز خود را انتخاب می کنند (اغلب زبان انگلیسی یا فرانسوی).

ESl vs FSL

آموزش زبان برای دانش آموزان بین المللی می تواند توسط مدارس زبان (فقط برای آموزش زبان) و یا از طریق یک برنامه انگلیسی یا زبان فرانسوی در یک کالج یا دانشگاه ارائه شود. کالج ها و دانشگاه ها ممکن است با یک مدرسه زبان همکاری کنند تا روند ورود دانشجویان بین المللی را بهبود بخشد. در این سناریو، دانشجوی بین المللی که برنامه خود را در مدرسه زبان شریکی تکمیل کرده است و آزمونهای لازم را به پایان رسانده است، از لحاظ مهارت زبان، برای ورود به دانشگاه یا کالج برای تحصیلات دانشگاهی یا تخصصی قابل قبول است.

study fsl esl