حسین سالار آملی (قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل