تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور انگلستان

دانشگاههای مورد تائید درکشور انگلستان

 • دانشگاه آکسفورد Oxford University
 • دانشگاه استون Aston University
 • دانشگاه ادین برو University of Edinburgh
 • انستیتو افتالمولوژی Institute of Ophthalmology
 • انستیتو سلامت کودکان B.P.M.F (Institute of Child Health )
 • دانشگاه استراتکلاید University of Strathclyde
 • انستیتو اعصاب Institute of Neurology
 • دانشگاه بات University of Bath
 • دانشکده های پزشکی وابسته به بیمارستانهای سلطنتی School of Medicine (Royal Hospitals)
 • دانشگاه بریستول University of Bristol
 • دانشکده پزشکی بیمارستان سنت جورج St.George’s Hospital Medical School
 • دانشگاه داندی University of Dundee
 • دانشگاه ریدینگ University of Reading
 • دانشگاه ساری University of Surrey
 • دانشگاه شفیلد University of Sheffield
 • دانشگاه کنت University of Kent
 • کالج پزشکی بیمارستان لندن London Hospital Medical College
 • دانشگاه گلاسکو University of Glasgow
 • دانشگاه لیستر University of Leicester
 • دانشگاه لیورپول University of Liverpool
 • دانشکده بهداشت و پزشکی مناطق گرمسیری London School of hygiene and tropical Medicine
 • دانشگاه ناتینگهام University of Nottingham
 • دانشگاه نیوکاسل University of Newcastle Upon tyne
 • دانشگاه وارویک University of Warwick
 • دانشگاه کالج لندن U.C.L (University College of London)
 • دانشگاه یورک University of York
 • دانشگاه بیرمنگام University of Birmingham
 • دانشگاه دورهام University of Durham
 • دانشگاه ساسکس University of Sussex
 • دانشگاه ساتهمپتون University of Southampton
 • دانشگاه کمبریج University of Cambridge
 • کنیگز کالج لندن King’s College London
 • دانشگاه کاردیف University of Wales College of Cardiff
 • دانشگاه لانکستر University of Lancaster
 • دانشگاه لیدز University of Leeds
 • دانشگاه منچستر University of Manchester
 • کالج پزشکی سلطنتی Royal College of Medicine
 • دانشگاه نورویج University of Norwich
 • دانشگاه ولز University of Wales
 • دانشگاه آبردین University of Aberdeen
 • امپریال کالج لندن London Imperial College
 • دانشگاه اندروز University of ST Andrews
 • دانشگاه ایست انگلیا University of East Anglia
 • انستتیو تحقیقات سرطان B.P.M.F (Institute of Cancer research )
 • انستتیو روانپزشکیM.P.M.F
 • دانشگاه کیل‌ Keel University
 • اتحادیه دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی
 • United Medical & Dental Schools
 • Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National
 • دانشگاه سالفورد University Salford
 • دانشگاه برونل University Brunel
 • دانشگاه برادفورد University Bradford
 • دانشگاه لیورپول جان مورسLiverpool John Moores University
 • دانشگاه لاخ بروLoughborough University
 • دانشگاه میدل سکسMiddlesex University
 • دانشگاه سیتی CITY University
 • دانشگاه متروپولیتن London Metropolitan University
 • دانشگاه کینگزتون Kingston University