تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور روسیه سفید (بلاروس)

دانشگاههای مورد تایید درکشور روسیه سفید (بلاروس)

* اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد

  • آکادمی پزشکی مینسک Minsk State Medical Institute
  • آکادمی تخصصی پزشکی مینسکBelarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)

بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی : آکادمی تخصصی پزشکی مینسک در کشور بلاروس از سپتامبر ۲۰۱۵ غیر معتبر اعلام گردید.بدیهی است در خصوص افرادیکه قبل از تاریخ مذکور شروع به تحصیل می‌نمایند رعایت شرط تطابق ۸۰ درصد طول دوره و محتوای تحصیلی برنامه آموزشی رسمی آن دانشگاه با داخل کشور جهت ارزشیابی مدارک الزامی می‌باشد.