تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور فیلیپین

دانشگاههای مورد تایید درکشور فیلیپین

طبق مصوبه شورای عالی ارزشیابی مورخ ۱۹/۱۰/۸۸ ، دانشگاههای معتبر در کشور فیلیپین در کلیه رشته‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

  • ۱- دانشگاه دولتی Up) University of Philippine)
  • ۲- دانشگاه سنت توماس ( Saint Thomas university )