تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور فنلاند

دانشگاههای مورد تاییددر کشور فنلاند

  • دانشگاه تامپر University of Tampere
  • دانشگاه کوپیو University of Kuoipio
  • دانشگاه اولو University of Oulu
  • دانشگاه جیواسکیلا University of Jyvaskyla
  • دانشگاه هلسینکی University of Helsinki