تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور آرژانتین

دانشگاههای مورد تائید در کشور آرژانتین

  • دانشگاه دولتی بوئنوس آیرس Universidad Buenos Aires
  • دانشگاه کوردوبا Universidad National De Cordoba
  • دانشگاه خصوصی السالوادور Universidad Del Salvador (University of the Saviour)