تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور اسلواکی

دانشگاههای مورد تائید درکشور اسلواک

* اعتباردانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد

  • دانشگاه کامنیوس در براتیسلاوا Comenius University of Bratislava
  • دانشکده پزشکی مارتین جسینیوس Martin-Jesenius of Medicine