تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور بلژیک

دانشگاههای مورد تائید درکشور بلژیک

  • دانشگاه آزاد بروکسل Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies)
  • دانشگاه کاتولیک لوون Catholic University of Louvain (katholieke Universite Leuven)
  • دانشگاه لیژ Universite De Letat A liege
  • دانشگاه گنتUniversity of Ghent