تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت در کشور پاکستان

دانشگاههای مورد تائید درکشور پاکستان

  • دانشگاه سند University of Sind
  • دانشگاه کراچی University of Karachi
  • دانشگاه پنجاب (کینگ ادوارد، فاطمه جناح ، علامه اقبال) University of Punjab
  • دانشگاه پیشاور University of Peshawar
  • دانشگاه بهاولپور University of Bahawalpur
  • دانشگاه قائد اعظم و کالجهای وابسته (در صورتیکه دانشگاه اعلام نماید کالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه می باشد و مدرک از دانشگاه صادر گردد) Quaid-e-Azam University