تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور سوئیس

دانشگاههای مورد تایید در کشور سوئیس

  • دانشگاه ژنو Universite De Geneve
  • دانشگاه برن Universitat Bern
  • دانشگاه لوزان Universite De Lausanne
  • دانشگاه زوریخUniversitat Zurich
  • دانشگاه بازل (برای رشته داروسازی ) Bazel University