تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت در کشور هلند

دانشگاههای مورد تایید در کشور هلند

  • دانشگاه اوترخت Utrecht University
  • دانشگاه نایمخن University Medical Center Nijmegen
  • انستیتو سرطان هلند Netherland Cancer Institute
  • دانشگاه ایراسموس Erasmus University Rotterdom
  • انستیتو ملی بهداشت عمومی و محیط The National Institute of public Health and the Environment
  • دانشگاه آمستردام Amsterdam University
  • دانشگاه واگنینگن Wageningen University
  • دانشگاه ماستریخت University Maastricht
  • دانشگاه لیدن Leiden universiat
  • دانشگاه گرونینگن Groningen University