دانشگاه علوم پزشکی مالزی سایبرجایا Cyberjaya

کالج علوم پزشکی سایبرجایا در 23 اکتبر 2005 برای افزایش تعداد کالج های پزشکی در مالزی تاسیس یافت. این مرکز آموزشی یک کالج خصوصی است.

اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه سایبرجایا در سال 2005 پذیرفته شدند که 71 نفر جمعیت داشتند. امروزه این دانشکده حدود 200 دانشجو دارد.

 

هم اکنون دانشگاه، 4 دانشکده، 1 آکادمی و 5 مرکز آموزشی دارد.

  • دانشکده پزشکی
  • دانشکده داروسازی
  • دانشکده پزشکی سنتی
  • دانشکده علوم سلامت
  • آکادمی علوم پارامدیکال
  • مرکز مطالعات علوم پایه
  • مرکز مطالعات ارشد و تحقیقات
  • مرکز زبان
  • مرکز علوم پزشکی
  • مرکز آموزش از راه دور