مالزی نزدیک خط استوا و دارای هوایی گرم و مرطوب است و به دو فصل کم باران و پر باران جغرافیایی خاص که انواع میوه های منحصر بع فرد و گونه های گیاهی و جانوری کم نظیری را دارا میباشد.

فصل کم باران آن اوریل تا اکتبر و فصل پر باران از اکتبر تا فوریه میباشد متوسط هوا در این کشور بین 30 تا 36 درجه سانتی گراد و رطوبت آن نزدیک به 80 درصدمیباشد.

مرتفع ترین کوه مالزی “کینابالو” در استان صباح میباشد. مالزی تولید کننده نفت، چوب، قلع، مس، آهن، سنگ معدنی بسکیت و گاز طبیعی میباشد و کائوچو، نارگیل، روغن نخل، کاکائو، ماهی و میوه های استوایی از محصولات کشاورزیی این کشور میباشد