تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

درخواست وزیر علوم از بانک مرکزی برای تامین ارز جامعه علمی

منصور غلامی

وزیر علوم با اشاره به تامین نیاز های ارزی جامعه علمی کشورگفت: نظر وزارت علوم این است که این ها جزء هزینه های ضروری بوده و وزارت علوم باید در مجموعه های ضروری ارز قرار گیرد.

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین پیگیری ها برای تامین نیاز های ارزی جامعه علمی کشور گفت: ما در این زمینه مکاتباتی را با بانک مرکزی داشته و به صورت مستمر این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: نظر ما مشخص است به لحاظ اهمیت موضوع،  نظر وزارت علوم این است که حوزه علم و فناوری جزء هزینه های ضروری بوده، وزارت علوم  و دانشگاه ها باید در مجموعه‌های ضروری برای ارز قرار گیرند و بانک مرکزی باید کمک کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: البته بانک مرکزی نیز معذوریت و مصوبات خود را دارد اما به هر حال در این قضیه تا جایی که بتوانیم از برنامه های وزارت علوم حمایت می کنیم تا مصوبات با هزینه کمتری برای ما اجرایی شود.