تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در کشور روسیه، روسیه سفید، اوکراین و آسیای میانه

به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با عنایت به سؤالات مکرر متقاضیان ادامة تحصیل در کشور روسیه، روسیه سفید، اوکراین و آسیای میانه در خصوص چگونگی تحصیل به زبان روسی و انگلیسی موارد زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد:

1  1- کلیه افرادی که دارای پذیرش سال 2018-2017 بوده و دورة پاتفک را در سال مذکور گذرانده و مدرک پاتفک را ارائه داده و در سپتامبر 2018 وارد کورس اصلی شوند، صرف نظر از نوع پاتفک می توانند دوره اصلی را به زبان روسی یا انگلیسی شروع نمایند.

2-  2-  افرادی که دوره پاتفک را بعد از سپتامبر 2018 به اتمام رسانده و وارد کورس اصلی شوند ملزم به تحصیل در دورة زبان روسی می باشند.

3-  3- افرادی که بنا بر تشخیص دانشگاه نیاز به گذراندن دورة پاتفک نداشته و مستقیما در سال تحصیلی
2018-2019 وارد دورة اصلی شوند ملزم به تحصیل در دوره زبان روسی می باشند.

4-  4- با توجه به عدم تائید دانشگاه های کشور اوکراین در سال تحصیلی 2019-2018، افرادی که در سال تحصیلی 2018-2017 دورة پاتفک را در دانشگاه های مورد تائید کشور مذکور گذرانده‌اند، صرفا می توانند با رعایت مفاد بند 1 دورة اصلی را در همان دانشگاه یا دانشگاه های معتبر کشور روسیه شروع نمایند.