تمام اخبار مربوط به کانادا

canada flag

نوشتن رزومه یا تهیه CV

CV Infographic

سی وی خلاصه ای از سوابق تحصیلی شما از آخرین مقطع تحصیلی به قبل، به همراه گلچینی از فعالیت های کاری حرفه ای و مرتبط با تحصیلات، پروژه ها، تحقیقات و مقالات علمی به علاوه ی مجموعه ای از علایق و سلایق شماست که به خواننده درکی کلی از توانایی ها، تحصیلات و به طور سطحی شخصیت شما را می دهد.

• CV باید حاوی اطلاعات دقیق، با صحت و قابل اثبات باشد.
• CV نباید بیش از حد طولانی باشد. معمولا دو صفحه کافیست گرچه محدودیت یا سقف خاصی برای آن بیان نمیشود.
• بهتر است CV از لحاظ ظاهری مرتب و به ترتیب اولویت بندی اطلاعات و بدون هرگونه غلط املایی باشد.

• به طور کلی سرفصل های زیر را در CV گنجانده می شود:
o نام و اطلاعات تماس
o تحصیلات
o تجربه کاری آکادمیک (مقاله، تحقیق، تدریس و…)
o مقالات چاپ یا منتشر شده و کنفرانس های ارائه شده

بخش های اختیاری:
o افتخارات و جوایز
o حوزه مورد علاقه
o موسسات تحت نظارت یا فعالیت های سازمانی
o مهارت ها
o ارجاع

اغلب دانشگاه ها و اساتید، CV های استاندارد با فرمت APA STYLE را می پذیرند که در زیر نمونه ای از آن را می بینید.

CV Infographic

CURRICULUM VITAE

Personal Information:

Full Name:

Gender:

Marital status:

Date of Birth:

Telephone NO.:

Fax:

Email:

Postal Address:

Academic Background

-M.Sc. of Agricultural Engineering Soil Science, Shahid Chamran University, 2002, Ahwaz, Iran

-B.Sc. of Agricultural Engineering Soil Science, Shahid Chamran University,1999, Ahwaz, Iran.

Work and Research Experiences:

-2009 to present, university lecturer, Department of Agricultural engineering, University of Shiraz, Iran.

-2006 to present, university lecturer, Soil Science Department, Azad University, Shiraz, Iran.

New Project and Experimental Design:

-At present time I am working as executor of a project in Azad Uuniversity of Marvdasht under the title of “The effect of adding organic materials………” .

It is for one year as a research design and at present time it is in the final stages.

Papers and Publications:

–Author, A. A. (year of publication). Title of article. Journal Title, volume number(issue number), page-page. Retrieved from URL. Available for online sale on: (WWW.AMAZON.COM)

-Author, A. A. (year of publication). Title of article. Journal Title, volume number(issue number), page-page.

Research Interests:

-Soil and water conservation

-Soil chemistry

-Soil fertility

-Soil physics

Activities

-I accepted the PhD entrance exam in Science and Research Branch Azad University( written exam and oral exam)

-I got 7 in IELTS exam on April 2012

-I am attending in Arc GIS class

Technical Skills

I have considerable experience in working with different instruments in soil laboratory : Atomic Absorption Spectrophotometer, Flamephotometer, Spectrophotometer, different devices in general and advanced soil tests, soil survey(profile analyses),experiences related to physical and chemical soil characteristics

Hobbies

I like sport such as swimming, biking and mountain climbing.

I love reading different books and surfing through the web in my academic field of study.

Refrences:

Dr. Behrooz Baradaran, Researcher and Instructor, Ph.D of Plant Physiology and fruit trees Breeding. Horticultural Department, Agricultural College, Tehran University, Tehran, Iran

Phone number: +9891210……….

Email Address: Behrooz@…….

Fax number: +98912 10……..

برای مشاهده و دانلود نمونه های بیشتری از CV میتوانید از قالب های آماده موجود در سایت Europass استفاده کنید.